Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Aşağa gitmek

Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:27 pm


TürkçeAlmanca
YazılışıOkunuşu

MerhabaGuten Tag. Guten tag.
Günaydın. Guten Morgen.Guten morgen.
Tünaydın.Guten Abend. Guten abent.
İyi günler. Guten tag.Guten tak.
İyi akşamlar.Guten abend. Guten abent.
İyi geceler .Gute nacht.Gute naht.
Teşekkür ederim. Danke sehr. Dankı zeğr.
Bir şey değil .Nicht zu danken Niht zu danken.
Nasılsınız? Wie geht es ıhnenVi geyts iğnen?
Sağolun, iyiyim. Danke gut.Dankı guğt.
Evet.Ja. Ya.
Hayır. Nein. Nayn.
Hanım. Dame. Dağme.
Bey. Herr. Her.
Lütfen. Bitte. Bite
Affedersiniz.Entschuldigen SieEntşuldigen zi.
Acıktım. Ich bin hungrig.İh bin hungrig.
Susadım. Ich habe durst.İh habe durst.
Kayboldum. Ich bin verloren.İh bin ferloren.
Tamam.Einvestanden. Aynferştandın.
Önemli.Wichtig. Vihtik.
Acele.Eilig.Aylig.
İmdat!Hilfe! Hilfe!
Hoşgeldiniz. Willkommen sie. Vilkomın zi.
Hoşbulduk.Danke sehr.Dankı zeğr.
Allahasmarladık. Aufwiedersehen.Auf viğder seyen.
Güle güle.Schüs.Cüs.
Anlıyorum.Ich verstehe.Ih ferşteye.
Anlamıyorum. Ich verstehe nicht İh ferşteye niht.
Biliyorum.Ich weiss.Ih vays.
Bilmiyorum.Ich weiss nicht. Ih vays niht.
İstiyorum.Ich möchte.Ih möhte.
İstemiyorum.Ich möchte nicht. İh möhte niht.
Lütfen bana...Können sie mir bitte...Könen zi myir bite...
Yardım edin. Helfen Sie mir.Helfen zi miyr.
Dün. Gestern. Gestern.
Bügün. Heute.Hoyte.
Yarın.Morgen.Morgen.
Sabah. Morgen früh. Morgen frü.
Ögle.Mittag.Mitak.
Akşam. Abent.Abent.
Gece.Nacht.Naht.
Burada. Hier.Hiyr.
Şurada.Dort.Dort.
Orada.Dorthin. Dortin.
Sağda.Recht.Rehyts.
Solda.Links.Links.
Önde.Vorn.Forn.
Arkada. Hinten.Hinten.
İleride.Drüben.Drüben.
Dosdoğru. Ganz gerade aus. Gans grade aus.
Var.Es gibt.Es gibt.
Yok.Es gibt nicht. Es gibt niht.
Merhaba. Hallo. Hallo.
Nasılsınız? Wie geht es Ihnen? Vi geyt es iğnen?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Danke sehr,es geht mir gut.wie geht es ihnen?Dankı zeğer,es geyt mir gut. Vi geytes iğnen?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Danke seher,mir geht es auch gut.Danke zeğr,miyr geyt es auh gut.
Adınız ne?İhre Name bitte?İğre nağme bite?
Adım Sedat ONAR, sizin adınız ne?Meine name ist Sedat ONAR, wie ist Ihre name?Mayne nağme ist Sedat ONAR vi ist iğre nağme?
Nerelisiniz? Woraus sind Sie?Voraus zind zi?
Türküm.Ich bin ein Türke. İh bin ayn Türke.
Nerede kalıyorsunuz?Wo bleiben sie?Vo blayben zi?
Dedeman Otel’de kalıyorum.Ich bleibe bei dedeman Otel. İh blaybe bay dedeman Otel.
Tanıştığımıza memnun oldum.İch bin zufrieden sie kennen zu lernen. İh bin zufrieden zi kennen zu lernen.
Ben de memnun oldum.Für mich auch. Für miş auh.
Almanya’dan geliyorum.Ich komme aus Deutschland.İh kome aus Doyçland.
İtalyan’ım.Ich bin İtaliener. İh bin İtalyener.
Bir evde kalıyorum.Ich bleibe in eine Wohnug.İh blaybe in ayne voğnung.
Bir pansiyonda kalıyorum.Ich bleibe in eine pension.Ih blaybe in ayne pensiyon.
Arkadaşımın yanında kalıyorum.Ich bleibe bei meinem freund.Ih blaybe bay maynem froynt.
Mesleğiniz nedir?Was ist ihr Beruf?Vas ist iyr beruf?
Doktorum.Ich bin Arzt.Ih bin artst.
Ne iş yapıyorsunuz?Was machen Sie?Vas mahen zi?
Öğretmenim.Ich bin lehrer.Ih bin leğrer.
Bunun adı ne?Was ist das?Vas ist das?
Bu bir anahtar.Das ist ein Schlüssel.Das ist ayn şlüsel.
Bu kim?Wer ist das?Veğer ist das?
Bu Ayşe hanım.Das ist Frau AyşeDas ist Frau Ayşe
Tuvalet nerede?Wo ist die WC?Vo ist di ve WC?
Nereye gidiyorsunuz?Wohin ge Sie?Vohin geyen zi?
Otele gidiyorum.Ich gehe zum otel Ih gehe zum otel.
Nereden geliyorsunuz?Woraus kommen Sie?Voraus komen zi ?
İstanbul’dan geliyorum.Ich komme aus istanbul.İh kome aus istanbul.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:34 pm

Yakında bir lokanta var mı?Ist hier in der nache ein Restaurant?İst hiyr in de neğe ayn restoran?
Evet karşıda bir tane var.Ja, drüben ist eines.Ya, drüben ist ayns.
Burada ucuz bir otel var mı?Gibt es hier ein billiges otel?Gibt es hiyr ayn biliges otel?
Tren ne zaman kalkıyor?Wann führt der zug?Van feğrt der zug?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim?Wie komme ich in der stadtzentale?Vi kome ih in de ştat sentrale?
Dosdoğru gidiniz.Gehen Sie ganz gerade aus.Gehen zi gants grade aus.
Hangi otobüs Taksim'e gider?Welcher Bus fahrt nach Taksim?Velşer bus feğrt nah Taksim?
87 nolu otobüs Taksime gider.Die nummer 87 fahrt nach Taksim.Di numa ziben-ahtsig feğrt nah Taksim.
Biraz İtalyanca biliyorum.Ich kann etwas Italienisch.Ih kan etvas italyeniş.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösteriniz.Bitte zeigenSie das Wort im Wörterbuch.Bite zegen zi das vort im vörerbuch.
Lütfen daha yavaş konuşun iyi anlamıyorum.Bitte sprechen Sie lungsamer. Ich kann Sie nicht gut verstehen. Bite şprehen zi langsama. Iş kan zi niht gut ferşteteyen.
Bir dakika sözlüğe bakayım.Einen moment,ich schaue mal in das Wörterbuch.Ayn moment, ih şaue mal in das vörterbuh.
Lütfen bana yardım edebilir misiniz?Können Sie bitte mir helfen?Könen zi miyr helfen?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilir misiniz?Können Sie bitte mir beschreiben wo dieStation ist?Könen zi bite miyr beşrayben vo di ştatsyon ist?
Bazı yolar trafiğe açık, bazıları kapalı.Manche Strasse sind offen, manche sind gesperrt.Manşe ştrasen zint ofen,manşe zint geşpert.
İstanbul yolu açık mı?Ist die istanbul strasse offen?İst di istanbul ştrase ofen?
Hayır kar yüzünden kapalı.Nein,wegen schnee ist Sie gesperrt. Nayn, vegen şneğ ist zi geşpert.
Dolu yağıyor.Es hagelt.Es hagelt.
Kar zincirleri gerekli .Es braucht Schnee Ketten.Es braucht şneğ keten.
Yollar buz tutmuş.Die strasse hat Eis gefroren.Di ştrase hat ays gefoğren.
Yağmur yağacak.Es wird regnen.Es vird regnen.
Pasaportunuz lütfen!Ihr Pass bite!İyr pas bite!
Buyrun pasaportum.Bitti sehr. Bite seğr.
Vizeniz var mı?Haben Sie visum?Haben zi vizum?
Evet var. Ja ich habe.Ya ih habe.
Türkiye’ye niçin geldiniz?Warum sind Sie in die Türkei gekommen? Varum zind zi in di Türkay gekomen?
Tatilimi geçirmek için.Um mein urlab zu zu verbringen.Um mayn urlab su ferbringen.
Vizem yok. Ich habe kein visum.İh habe kayn vizum.
Vizemi buradan alabilir miyim?Kann ich mein visum von hier abholen?Kan ih mayn vizum fon hiyr abholen?
Konsolosluğumuza telefon edebilir miyim?Kann ich mein konsulat anrufen?Kan ih mayn Konzulat anruğfen?
Transit yolcuyum.Ich bin Transit Passagier.İh bin transit pasağer.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:34 pm

Burada bir gün kalacağım.Ich werde hier nur ein Tag bleiben.İh verde hiyr nuğr ayn tak blayben.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı?Haben Sie was Zollpflichtig ist?Haben zi vas zolpflihtig ist?
Nerede para bozdurabilir miyim?Wo kann ich geld wechseln?Vo kan iş geld vekseln?
Burada exchange bürosu var.Hier ist ein wechseln Büro Hiyr ist ayn veksel büro
Ne bozduracaksınız? Was verden Sie wechseln?Vas verden zi vekseln?
... bozdurmak istiyordum.Ich will ... wechseln.İh vil ... vekseln.
Kaç ... bozdurmak istiyorsunuz?Wieviel ... möchten Sie wechseln?Vifil Mark möhten zi vekseln?
Bu adrese gitmek istiyorum.Ich will zu dieser Adresse gehen.İh vil zu diğza adrese geyen.
Sheraton hotele gitmek istiyorum.Ich will zu Sheraton Hotel gehen.İh vil zu Şheraton hotel geyen.
Marmarise gitmek istiyorum.Ich will nach Marmaris gehen.İh vil nah Marmaris geyen.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum.Ich will zum Bahnhof gehen.İh vil zum bağnhof geyen.
Kimliğiniz lütfen! Ihr Personalaus-weis bitte!Ihr Personalaus-vays bite!
İyi yolculuklar.Gute Reise.Gute rayze.
Lütfen bir broşur verirmisiniz?Können Sie bitte ein prospekt geben?Könen zi bite ayn proşpekt geben?
Bavulumu bulamıyorum.Ich kann mein Koffer nicht finden.İh kan mayn kofa niht finden.
Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım?Wo muss ich Verluste Zachen anmelden?Vo mus ih ferluste zahen anmelden?
Otobüs durağı nerede?Wo ist der Busbahnhof?Vo ist der busbağnof?
Otel adresim budur. Dies ist meine Otel Adresse.Dis ist mayne Otel adrese.
Sola dönünüz.Gehen Sie links rein.Geyen zi links rayn.
En kestirme yol burası. Dies ist die beste Abkürzung.Dis ist di beste abkürtsung.
Üçünçü caddeden sola dönü nüz. Gehen Sie von der dritte Strasse links rein.Geyen zi fon de drite ştrase links rayn.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.Gehen Sie etwas, dann rechts rein.Geyen zi etvas dan rehts rayn.
Köprüden geçince sağa dönünüz.Nach der brüke gehen Sie rechts rein.Nah der brüke geyen zi rehts rayn.
Sonra bir daha sorunuz.Dann fragen Sie wieder.Dan fragen zi viğda.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz.Dahin können Sie mit Bus gehen.Dahin könen zi mit bus geyen.
Karşıda.Drüben.Drüben.
Üçüncü sokak.Dritte Strasse.Dritte ştrase.
Birinci cadde.Erste Strasse.Erste ştrase.
Çok yakın. Zehr nah. Zehr nağ.
Meydan.Platz.Plats.
Üçüncü bina. Dirite Gebaeude.Drite geboyde.
Biraz uzak.Etwas weit.Etvas vayt.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz? Von wo kann ich nach Sultanahmet gehen?Fon vo kan ih nah sultanahmet geyen?
Lütfen bana haritada yolu gösterir misiniz? Können Sie die Strasse bitte auf die Karte mir zeigen?Könen zi di ştrase bite auf di karte miyr zaygen?
Şile buraya ne kadar uzaklıkta? Wie weit ist Şile von hier aus? Vi vayt ist Şile fon hiyr aus?
Affedersiniz! Ayasofya’ya giden yol bu mu?Entschuldigen Sie! Ist die Strasse nach Ayasofya?Entşuldigen zi! Ist di ştrase nah Ayasofya?
Bu yol tek yönlü mü?Ist diese Strasse Einseitig?Ist di ştrase einsaytig?
Doğru yolda mıyım?Bin ich auf den richtigen Weg?Bin ih auf deyn rihtigen veğ?
İzmit’e giden yola nasıl çıkarım? Wie kann ich auf die İzmit Strasse kommen?Vi kan ih auf di İzmit ştrase komen?
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.Gehen Sie bis Sakarya ganz gerade aus. Geyen zi bis Sakarya gans grade aus.
Yüz metre ileriden sola dönün.Nach hundert Metern links rein.Nah hundert metern links rayn.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidiniz. Sie sind auf den falschen Weg. Sie müssen ungefar acht Kilometer zürück gehen.Zi zind auf falşen veğ. Zi müsın ungefeğr aht kilo-meta sürük geyen.
Hız sınırını aştınız.Sie haben die Geschwindigkeitsgrenze überholt.Zi haben di geşvindikkayt grense überhold.
Çok hızlı sürüyorsunuz.Sie fahren zu schnell.Zi fağren zu şnel.
Ehliyetiniz lütfen!Ihr Führerschein bitte.İhr füreşayn bite.
Bu bölgenin yol haritası var mı?Gibt es eine landkarte von diese umgebung?Gibt es ayne lantkarte fon diğze umgebung?
Nerede ... bulabilirim?Wo kann ich ...finden?Vo kan iş ... finden
Bana fazla pahalı olmayan bir ... önerebilirmisiniz?Können Sie mir einen / eine ... empfehllen der nicht zu teuer ist?Könen si mir aynen / ayne ... emfehle der niht zu toyer ist?
Buraya ne kadar uzaklıkta?Wie weit es von hier?Vi vayt es von hir?
Oraya nasıl giderim?Wie kommt man dahin?Vi komt man dahin?
En yakın....?Der, die, das, nachste...?Der, di, das negste...?
Fotoğrafçı. Der Photograf.Der fotograf.
Kitapçı.Die BuchhandlungDi buhhandlung.
Kütüphane.Die Bibliothek.Di bibliothek.
Gazete bayisi.Der Zeitungkios.Der zaytungkios.
Seyahat acentası.Das Reisebüro.Das raysebüro.
Banka.Die Bank.Di bank.
Karakol.Die Polizei.Di politzay.
Postahane.Das Postant.Das postant.
Doktor.Der Artz.Der artzt.
Eczane.Der Apotheker.Der apotheker.
Hastane.Das Krankenhaus.Das krankenhaus.
Çiçekçi.Der Blumenhand ler.Der blumenhandler.
Kasap.Die Metzgerei.Der metzgeray.
Balıkçı.Der Fischer.Dern fişher.
Fırın.Der Banckerei.Der bekeray.
Bakkal.Das Lebensmit-telgeschaft.Das lebensmi-telgeşeft.
Süpermarket.Der supermarkt.Der supermarkt.
Kuru temizlemeci.Der Waschsalon.Der vaşsalon.
Çamaşırhane.Der Waschsalon.Der vaşsalon.
Ayakkabı tamircisi.Die Schuhreparatur.Di şurreparatur.
Elektrikçi.Der Elektriker.Der elektriker.
Benzin istasyonu.Die Tankstelle.Di tankştele.
Sanat galerisi.Die Kunstgalerie.Di kunstgaleri.
Antikacı.Der Antiquitatenhandler.Der antikutatenhandler.
Kuyumcu.Der Juwelierladen.Der juvilerladen.
Güzellik salonu.Das Schönheitsinstitut.Das şönhaytsirstitut.
Kuaför.Der Friseurladen.Der frisörladen.
Mağaza.Der..laden / das ..geschaft.Der..laden / das ..geşeft.
Ayakkabı mağazası.Schuhladen.Şuladen.
Hediyelik eşya mağazası.Souvenirsladen.Sovenirsladen.
Yardım edebilir miyim?Kann ich Ihnen helfen?Kan ih ihnen helfen?
Ne istersiniz?Was wünschen Sie?Vas vünşen zi?
Mobilya.Möbel.Möbel.
Giyecek.Kleider.Klayder.
Ağır.Schwer.Şver.
Hafif.Leicht.Layht.
Büyük.Grob.Gros.
Küçük.Klein.Klayn.
Bu çok dar / geniş.Es ist zu eng / weit.Es ist zu eng / vayt.
Nereye ödemeliyim?Wo soll ich zahlen?Vo sol iş zalen?
Nakit ödeyebilir miyim?Kann ich bar bezahlen?Kan ih bar bezahlen.
Bedeni uydu mu?Ist das Ihre gröbe?İst das iğre gröse?
Koyu.Dunkel.Dunkel.
Açık.Hell.Hel.
Mavi.Blau.Blau.
Beyaz.Weiss.Vays.
Kırmızı.Rot.Rot.
Sarı.Gelb.Gelb.
Yeşil.Grün.Grün.
Turuncu.Orange. Orange.
Gri.Grau.Grau.
Siyah.Schwartz.Şvarts.
Lacivert.Marineblau.Marineblau.
Mor.Violett.Violet.
Kahverengi.Braun.Braun.
Pembe.Rosa.Rosa.
Bej.Beige.Beij.
Fildişi.Elfenbeinfarben.Elfenbaynfarben.
En yakın kitapçı nerede?Wo ist die nachste BuchhandlungVo ist di negste buhhandlung?
En yakın gazete bayi nerede?Der nachste Zietungskios?Der negste zaytungkios?
Portakal.Orange.Orange.
Muz.Bannanen.Bananen.
Salatalık.Einen Kopfsalat.Ayn kopsalat.
Limon.Zitronen.Zitronen.
Elma.Apfel.Apfel.
Domates.Tomaten. Tomaten.
Patates.Kartoffel.Kartoffel.
Yağ.Butter.Butter.
Çikolata.Schokolade.Şokolade.
Şekerleme.Bonbons.Bonbons.
Ekmek.Brot.Brot.
Sandviç.Belegte brote.Belegte brote.
Patates kızartmasıPommes Chips.Pomes cips.
Peynir.Kase.Kese.
Dondurma.Eis.Ays.
Kahve.Kaffee.Kaffe.
Süt.Milch.Milh.
Hamburger.Hamburger.Hamburger.
Salam.Salami.Salami.
Sosis.Eine Bratwurst.Ayn bratvurst.
Çay.Tee.Te.
Şeker.Zucker.Zuker.
Peçete.Servietten.Servieten.
Şişe.Eine flasche.Ayne flaşe.
Bir paket sigara.Eine Schachtel Zigaretten.Ayne şahtel zigareten.
Filtreli sigaralar.Zigareten mit filter.Zigareten mit filter.
Filtresiz.Ohne filter.One filter.
Uzun.Lange.Lange.
Hafif.Leichte.Layhte.
Sakız.Kaugummi.Kaugemi.
Sigara alırmısınız?Eine Zigarette?Ayne zigarete.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:35 pm

En yakın benzin istasyonu nerede?Wo ist die nachste Tankstelle?Vo ist di negste tankştele?
On beş litre normal / süper benzin istiyorumIch möchte fünfzehen Liter Ben-zin / Super.İh möhte fünfzehen liter benzin / super.
Depoyu doldurun.Fulltanken, bitte.Fultanken bite.
Yağ ve su seviyesini /aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz?Sehen Sie Öl und wasser / die Bat-teri / die bremsen / die Bremsflas-sigkeit nach?Sehen si öl und vaser / di bateri / di bremzen / di bremzfezigkayt nah?
Bu patlak lastiği tamir edermisiniz?Können Sie Diesen reifen reparieren?Könen zi dizen rayfen repariren?
Lastiği değiştirir misiniz lütfen?Können Sie Diesen reifen auswechseln?Könen zi dizen rayfen ausvekseln?
Sorun nedir?Was ist los?Vas ist los?
Çalışmıyor.Ich kann nicht starten.İh kan niht ştarten.
Akü bitmiş.Die Batterie ist leer.Di bateri ist leğer.
Motor hararet yapmış.Der Motor lauft heiss.Der motor lauft hays.
Benzin bitti.Ich brauche Ben. İh brauhe benzin.
Bana yardım edebilir misiniz?Können Sie mir helfen?Könen zi mir helfen?
Özür dilerim, arabam bozuldu telefonunuzu kullanabilirmiyim lütfen?Entschuldigen Sie.İch habe eine Panne. Darf ich Ihr Telefon Benutzen?Etşuldigen zi ..ih habe ayne pane. Darf iş ihr telefon benutzen?
Bir tamirci gönderebilir misiniz?Können Sie dern Mekhaniker schiken?Könen zi dem mekaniker şiken?
Ne kadar sürer?Wie lange dauert das?Vi lange dauert das?
Farlar.Die Zandung.Di zandung.
Marş.Der Anlasser.Der anlaser.
Vites kutusu.Das Getriebe.Das getribe.
Karbüratör.Der Vergaser.Der vergaser.
Dinamo.Der Dynamo.Der dinamo.
Direksiyon.Die Steuerung.Di ştoyerung.
Frenler.Die Bremsen.Di bremzen.
Debriyaj.Die Kupplung.Di kuplung.
Elektrik tertibatı.Die elektrische anlage.Di elektrişe anla-ge.
Yağ basıncı.Der Ödruck. Der öldruk.
Soğutma.Das Kühlungs-sytem.Das kühlung sistem.
Aktarma.Der Antrieb.Der antribe.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum.Ich komme in einer halben Stunde / einer Stunde zürück.İh kome in ayner halben ştunde / ayner şdunde zürük.
Hemen yapabilir misiniz?Können Sie das gleich erledigen?Könen si das glaih erledigen?
Neden yapamazsınız?Warum können Sie das nicht machen?Varum könen si das niht mahen?
Gerekli yedek parçalar sizde var mı?Haben Sie die nötigen Ersazteile ?Haben si di nöti-gen erzatztayle?
... ye kadar gitmemi sağlayacak kadar bir şeyler yapabilir misiniz?Gut .Können Sie das vorlafig ins-tandsetzen, damit ich nach ... Fahren kann? Gut.könen si das vorlafig instand setzen damit iş nah ...faren kan?
Hayır arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız.Nein, in diesem Zustand können Sie auf keinen Fall Auto fahren.Nayn, in dizem zuştand könen zi auf kaynen fal auto faren.
Her şey tamir edildi mi? Ist alles repaiert worden?İst alles repariyet vorden?
Ne kadara mal olacak?Was wird das kosten?Vas vir das kosten?
Postane ne tarafta?Zeigen Sie mir bitte das Postamt?Zaygen zi mir bite das postamt?
Buralarda bir telefon var mı?Gibt es hier ein Telefon?Gibt es hir ayn telofon?
Telefonunuzu kullanabilir miyim?Kann ich Ihr Telefon benutzen?Kan ih ihr telofon benützen.
Benim için bu numarayı arayabilir misiniz?Könen Sie mir diese Telefonumer anrufen?Könen zi mir dize telefonnumer anrufen?
Telefon rehberiniz var mı?Haben Sie ein Telefonbuch?Haben zi ayn telofonbuh?
Numarayı çevirin.Wahlen Sie die NummerVahlen zi di numer.
Alo ben...Hallo. Hier ist... Halo. hir ist...
Hangi numarayı aradınız?Welche Nummer haben Sie angerufen?Velşe numer haben si angerufen?
Üzgünüm, yanlış numara.Bedaure, falsch verbunden.Bedaure, falş ferbunden.
.... ile konuşmak istiyorum.Ich möchte mit ... sprechen.İh möhte mit... şprehen.
Bana... yı verebilir misiniz?Können Sie mich mit ...verbinden?Könen zi miş mit ...verbinden?
Kim arıyor?Wer ist am Telephone..?Ver ist am telephon..?
Ayrılmayın.Bleiben Sie am Apparat.Blayben zi am aparat.
Şu anda burada değilEr ist in Moment nicht da.Er ist im moment niht da.
Lütfen aradığımı söyleyin. Adım....Richten Sie bitte aus, daich angerufen habe. Mein Name ist...Rihten zi bite aus, daih angerufen habe mayn name ist...
Beni aramasını söyler misiniz?Er soll mich zürückrufen bitte?Er sol miş sürükrufen bite?
Sizi arıyorlar.Sie werden ans Telefon gebeten.Zi verden ans telefon gebeten.
İşte numaram.Hier ist die Nummer.Hir ist di numer.
Çok yavaş tekrarlar mısınız?Können Sie das ganz langsam wiederholen?Könen zi das ganz langzamer viderholen?
Dolar bozdurmak istiyorum.Ich möchte Dolar wechseln.İh möhte dolar vekseln.
Kredi kartımdan para çekmek istiyorum.Ich möchte meine Karte benutzen, um Geld abzuhebenİh möhte mayne karte benützen um geld abzuheben
Kimlik göstereyim mi?Brauchen Sie meinen Ausweis? Brauhen zi mayne ausvays?

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:36 pm

Para çekmek.Abhebung.Aphebung.
Makbuz.Eine Quittung.Ayne kuitung.
PolisPolizei.Politzay.
İtfaiye.Feuerwehr.Foyervehr.
Nöbetçi doktor.Notarzt.Notartz.
Acil durumlarNotdienst.Notdinst.
Konsolosluklar.Konsulate.Konsulat.
Büyükelçilikler.Botschaften.Botşaften.
Havayolu.Flughafen.Flughafen.
Yılbaşı.Neujahr.Noyyar.
Noel.Weihnachten.Vaynahten.
Milli bayram.Nationalfeiertag.Nationalrayertag.
Kuzey.Nord.Nort.
Güney.Süd.Süd.
Doğu.Ost.Ost.
Batı.West.Vest.
Neresi?Wo?Vo?
Dümdüz ileri.Geradeaus.Gerade aus.
Ön.Vorne.Forne.
Arka.Hinten.Hinten.
Solda.Links.Links.
Sağda.Rechts.Rehts.
Karşısında.Hier gegenüber.Hir gegenüber.
Yanında.Neben.Neben.
Ters yönde.An / auf der anderen Seite.An / auf der anderen sayte.
Tam burası.Es ist heir.Es ist hir.
Oralar.Es ist dort.Es ist dort.
İleride.Es ist hinter / nach.Es ist hinter / nah.
Yanlış yoldasınız.Sie sind auf dem falschen Weg.Zi sind auf dem falşn veg.
Geri dön.Fahren Sie zürückt.Faren zi zürükt.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin.Fahren Sie bis zur ersten / zweiten Kreuzung.Fahren zi bis zu ersten / zvayten kroysung.
Işıklardan sola girin.Nach der Ampel biegen sie links ab. Nah der ampel bigen zi links ab.
Bir sonraki köşeden sağa dönün.Biegen Sie an der nachsten sta-ßenecke rehst abBigen zi an der neksten straseneke rehst ab.
... yolunu takip edin.Fahren Sie nach.Fahre zi nah.
Dikkat tehlike.Achtung / Gefahr.Ahtung / gefahr.
Ölüm tehlikesi.Lebensgefahr.Lebensgefahr.
Park yasağı.Parken verboten.Parken ferboten.
Tek yön.Einbahenstrasse. Aynbahnştrase.
Sigara yasağı.Rauchverboten.Rauhferboten.
Self servis.Bedien Sie Sich!Biden zi sih.
Danışmaya müracaat edin.Wenden Sie sich an das Sekretariat.Venden zi sih an das sekretariat.
Sıraya girin.Hinten ansellen.Hinten anselen.
Form doldurmak.Den Zettel ausfahllen. Den zettel ausfahllen.
Rahatsız etmeyin.Nicht stören.Niht ştören.
Girmek yasak.Besetzt.Besetzt.
Meşgul/boş.Frei / pirivat.Fray / pirivat.
Acil çıkışı.Notausgang.Notausgang.
Avlanmak yasak.Jahd verboten!Yahd ferboter.
Yavaşlayın.Fahren Sie langsamer.Fahren zi langsemer.
Dokunmayın.Nicht anfassen!Niht anfasen!
Farlarınızı yakın.Schalten Sie Ihre Scheinwerfer an!Şalten zi ihre şaynverfer an.
SEYAHAT
Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz?Mit welchem Transportmittel?Mit velşem Transportmittel?
Uçakla.Flugzeug.Flugzoyg.
Charter uçuşla.Charterflug.Çharterflug.
Trenle.Bahn.Bahn
Otobüsle.Mit dem bus.Mit dem bus.
Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur.Ich möchte vergle-ichen, bover ich mich entscheide.İh möhte vergla-hşen,bover iz miş entşaydern
Ulaşım ve konaklama da dahil mi?Transport und Aufenthait?Transport und aufenthait?
Orada araba kiralayabilir miyim?Kann man hier ein Auto leihen?Kan man hir ayn auto laihen?
Havaalanına ulaşım da ücrete dahil mi?İst der Transport zum Flughafen inbegriffen?İst der transport zum flughafen inbegrifen.
Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor.Nein, Sie massen sich selbst um den Transport kammen.Nayn si masen sih selbst um den transport kammen.
Havaalanında ulaşım imkanları nasıl?Welche Transport-mittel gibt es zwischen dem Flughafen und der Stadt?Velşe transport-mittel gibt es zvişen dem flughafen und der ştadt?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebilirsiniz.Sie haben den bus, zwei bahnöfe / U-Bahn und das Taxi.Zi haben den bus zıvay bahnöfe / u-Bahn .
Tahminen ne kadar tutar?Mit welchem Preis muss man redmen? Francs / Mark / Lire...Mit velşem prais mus man redmen? Franç / mark / lire
Öğrenci indirimi var mı?Haben Sie einen Studententarif?Haben zi aynen ştudententarif?
Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var.Wenn Sie Ihren Studentausweis haben.Ven zi ıhren ştudentausvais haben.
Hangi havayolu şirketi?Für welche Fluggensellschaft?Far velşe flugenselşaft?
Buyrun biletim ve bagajım.Hier sind meine Flugkarte und mein Gepack.Hir sind mayn flugkarte und mayn gepek.
Birlikte seyahat ediyoruz.Wir sind eine Gruppe.Vir sind ayne gruppe.
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor?Wo ist die Polize kontrolle?Vo ist di plitzaykontrol?
Ayrıca para ödemem gerekiyor mu?Muss ich eien Zuschlag zahlen?Mus iş aynen zuşlag zehlen?
Sadece el çantam var.Ich habe nur Handgepack.Ih habe nur handgepek.
Uçak ne zaman kalkıyor?Um wieviel Uhr gehen wir an bordUm vifil uhr gehen wir an bord?
Uçağı kaçırdımIch habe meinen Flugferpast.İş habe maynen flugferpast.
Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüşmelerim var.Ich muss unbedingt den nachsten Flug nehmen; ich habe Verpflichtungen einzuhalten.İh muss unberding den neksten flug nehmen ; ih habe verpflihtungen aynzuhalten.
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi.Der Flug ist wegen Sturm annuliert.Der flug ist vegen strum anuliert.
Kötü hava koşulları yüzünden...wegen schlechten Wetters.Vegen şlehten vetters.
Buralarda bar var mı?Wo kann man etwas trinken?Vo kan man etvas trinken?
Kayıp eşya bürosu nerede?Wo ist das Fundbaro?Vo ist das fundburo?
....uçağı geldi mi?İst der Flug aus.... angekommen?İst der flug aus ....an gekomen?
Gümrük ne tarafta?Wo ist das Zollamt? Vo ist das Zolamt?
Yanlışlık olmuş özür dilerim.Ich habe mich geirrt Entschuldigung.İh habe miş geirt entşuldigung.
Sigara ve parfüm alacaktım.Ich warde ger n Zigaretten und Parfüm kaufen.İh verde gern sigareten und parfüm kaufen.
Ne kadar ödüyorum?Was bin ich Ihnen schuldig?Vas bin ih ıhnen şuldig?
Sorun nedir?Was pasiert hier?Vas pasirt hir?
Hava nasıl?Wie ist der wetterVi ist der vetter?
Çok naziksiniz.Sie sind zehr netZi sind zer net
Birlikte birşeyler içelim mi?Können wir etwas zusammen tirinken?Könen vir etvas zusamen tirinken?
Merdivenden / asansörden çıkın.Nehmen Sie die Treppe / den Lift.Nehmen si di trepe / den lift.
Bagajımı kaybettim.Ich habe mein Gepack verloren.İh habe mayn gepak verloren.
Valizlerinizi tarif edermisiniz?Beschreiben Sie sie?Beşrayben Zi zi?
Deri, üstten fermuarlı.Sie sind aus Leder, mit Reifverschlus oben.Zi zind aus leder mit rayfaşlus oben.
Büyük sırt çantası.Es ist ein groser Rucksack.Es ist ayn groser ruksak.
Biraz yavaş konuşabilirmisiniz sizi anlamıyorumSprechen Sie bitte langsemer, ich verstehe Sie nicht.Şprehen zi bite langsemer ih verştehe niht.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:37 pm

Taksi durağı nerede?Wo ist der Taxistand?Vo ist der taksisdant?
Bir taksi çağırabilir misiniz?Können Sie ein Taxi rufen?Könen zi ayn taksi rufen?
Çıkış nerede?Wo ist der Ausgang? Vo ist der ausgang?
Ne kadar?Wieviel kostet dasVifil kostet das?
Yanlızca gidiş bileti alacaktım.Eine Hinfahrkarte bitte. Ayne hinfartkarte bitte.
İndirim kartım var.Ich habe eine Ermasigungkarte.İh habe ayne ermazigungkarte.
Nereye gidecektiniz?Wohin möchten Sie fahren?Vohin möhten zi fahren?
Hangi trenle?Mit welchem Zug?Mit velçem zug?
Treniniz 8'inci perondan kalkacak.Ihr Zug fahrt Gleich 8 ab.Ihr zug fart glaih 8 ab.
Kaç çocuk var?Wieviele Personen sind Sie?Vifile Personen zind zi?
İki büyük, dört de çocuk var.Wir sind zwei Erwachsene und vier Kinder.Vir zind zvay ervaksene und fiyr kinder.
Sayıları bilmiyorum yazabilir misiniz?Ich verstehe die zahlen nicht. Können Sie mir bitte aufschreiben?İh ferştehe di zahlen niht könen zi mir bitte aufşrayben?
Tren nereden kalkıyor?Wo fahrt der Zug ab?Vo fehrt der zug ab?
...garı, 7 nci perondan kalkıyor.Der Zug fahrt vom Bahnhof....,Gleih7 ab.Der zug fehrt vom bahnof ...,gleih ab.
Ne kadar zamanda?Wann?Van?
Bir saat içindeIn einer Stunde.İn ayner ştunde
Umarım yetişiriz.Ich hoffe wir kommen pünktlich an.İh hoffe vir komen pünkliş an.
Bekleme salonu.Den wartesaal.Den vartesal.
Tuvalet.Die Toiletten.Di tualeten.
Özür dilerim pardon.Verzeihen Sie bitte / Entschldigung.Ferzaihen zi bitti / entşuldigung.
...den geliyorum.Bitte sehr, ich komme aus... Bitte sehr, iş kome aus....
Arabadan iner misiniz?Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus?Ştaygen zi aus dem fahrzoyg aus?
Evraklarınız lütfen.Ihre Papiere, bitte.Ihre papiere, bitte.
Süresi dolmuş.Er ist abgelaufen.Er ist abgelaufen.
Yaşınız tutmuyor.Sie sind minderjahrig.Zi zind minderyarig.
Ne kadar kalacaksınız?Dauer des Aufenthalts?Dauer des aufenthalts?
Bir hafta.Eine woche.Ayne vohe.
Bir hafta sonu.Eine WochenendeAyne vohenende.
Bir ay.Eine Monat.Ayne monat.
Birkaç gün.Einige Tage.Aynige tage.
Nerede kalacaksınız?Wo möchten sie bleiben?Vo möhten zi blayben?
Otelde.İm Hotel.İm hotel.
Seyahat amacınız nedir?Reise anlass?Raysenlias?
İş.Geschafte.Geşefte.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:37 pm

Tatil.Freizeit.Fraysayt.
Arkadaş ziyareti.Besichigungen.Besuhungen.
Turizm.Tourisum.Turizum.
Eğitim.Seminar.Seminar.
Dilimizi konuşabiliyor musunuz?Sprehen Sei die Landessprahe?Şprehen zi di landşprahe?
Biraz.Ein wenig.Ayn venig.
Ne kadar paranız var?Weiviel geld haben Sie?Vifil geld haben zi?
Çantanızda ne var?Was haben Sie in der tasche?Vas haben zi in der taşe?
Bu kutunun içinde ne var?Was ist in diesem Karton?Vas ist in dizem karton?
Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer önerebilir misin?Können sie mir sagen wohin ich besuchen soll?Können zi mir zagen vohin ih besuhen zol?
Harabeler.Die Antquatum.Di antkuatum.
Saray.Das Schloss.Das şhlos.
Yer altı mezarı.Die Katakomben.Di katakomben.
Şehir merkezi.Die Stadtmitte.Di ştadmittel.
Mezarlık.Den Friedhof.Den fridorf.
Kilise.Die Kirche.Di kirşe.
Sergi.Die Ausstellung.Di austelung.
Kale.Die Burg.Di burg.
Alışveriş merkezi.Die Kafhauser.Di kufhauser.
Mağara.Die Höhle.Di höle.
Göl.Den See.Den ze
Rıhtım.Die Hafendamme.Di hafendame.
Anıt.Das DenkmalDas denkmal.
Cami.Das Moschee.Das muşe
Müze.Das museum.Das muzeum.
Park.Die anlagen.Di anlagen.
Liman.Den Hafen.Den hafen.
Meydan.Den Platz.Den platz.
Tapınak.Den Temple.Den temple.
Kabir.Die Grabstatte.Di grapstate.
KuleDen TurmDen tum.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız?Sagen Sie: Was machen Sie gern?Sagen zi: vas mahen zi gern?
Resim.Malerei.Maleray.
Mimarlık.Architektur Arşitektur.
Sanatın her dalından.Kunst im allgemeinen.Kunst im algemayn.
Tarih.Geschichte. Geşihte.
Coğrafya.Erdkunde.Erkunde.
Doğa tarihi.Naturgeschichte.Naturgşihte.
İnsanlar.Far die Menschen.Menşen.
Sosyoloji.Soziologie. Soziologi.
Nufus bilim.Demogaphie.Demogaphi.
Politika.Politik. Politik.
Spor.Sport. Sport.
El sanatları.Handwerk.Handverk.
Av.Jagd.Yagd.
Vahşi yaşam.Wilde Tiere. Vilde tayre.
Farklı kültürler.Landwirtschaft.Landvirşaft.
Bilim.Wissenschafft.Visenşaft.
Geziler düzenliyor musunuz?Beiten Sie Rundfahrten an?Biten zi rundfahrten an?
Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum.Ich suche gerade die von Touristen weinig besuchten Orte.İh zuhe gerade di von turisten venig besuhten orte.
Önerebileceğiniz bir 3 günlük turunuz var mı?Welche Rundfahrt emfehlen Sie uns für drei Tage?Velşe rundfahrt emfehlen zi uns für dray tage?
Fotograf çekmek serbest mi?Darf man fotografieren?Darf man fotografiren?
Buranın en popüler diskoları hangileri?Was ist der letzte Schrei auf dem Gebiet der Disco? Vas ist der letste şray auf dem gebit der disko?
Spor yapmak istiyorum seçeneklerim neler?Ich bin Sportler; Welche Trainings-möglichkeiten gibt es hier?İh bin sportler velşe trenigmöglişkayten gibt es hir?
Otobüsler gece de işliyor mu?Verkeren die Busse die ganze Nacht ?Verkehen di buse di ganze naht?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilir misin?Können Sie mir eine Automemietung empfehlen?Könen zi mir ayne automemaltung empfehlen?
Plajlar buraya uzak mı?Sind die Strand weit weg?Zind di şıtrand vayt veg?
Otobüs durağı nerede?Wo ist die Bus haltestelle? Vo ist di bus halteştele?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu?Ist das der Bus zum Stadmittel?İst das der bus zum ştadmittel?
Ne kadar?Wievel macht dasVifil maht das?
Nerede satılıyor?Wo kann man sie kaufen?Vo kan man zi kaufen?
...gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor?Wo soll ich aussteigen, um nach ...zu kommen? Vo sol ih ausştaygen ,um nah ...zu kommen?
Üçüncü durakta ineceksiniz.Steigen Sie an der dritten Haltestelle aus.Ştaygen zi an der driten haltştele.
İlk otobüs kaçta?Um vievel Uhr fahrt der erste Bus nach..?Um vifel uhr fahrt der erste bus nah..?
Son otobüs kaçta?Wann fahrt der letzte?Van fehrt der letzte?
Bu otobüs... 'dan geçiyor mu?Fahrt dieser Bus nach...?Fehrt dizer bus nah..?
İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz?Können Sie mir sagen, wann ich aussteigen mus?Könen zi mir sagen van ih ausştaygen mus?
Şu adrese gideceğim.Ich möchte zum dieser Adresse fahren.İh möhte zum dizer adrese fahren.
Hemen dönerim.Ich brauche nur eine Minute.İh brauhe nur ayne minute.
Biletiniz nerede?Wo ist Ihr Fahrschein?Vo ist ir fahrşayn?
Atmışım.Ich habe ihn weggeworfen.İh habe ihn veggevorfen.
Saklamam gerektiğini bilmiyordumIch wuste nicht daich ihn behalten sollte.İh vuste niht daih iğn behalten solte.
Ne oluyor?Was geht hier vorVas geht hir vor?
Neden duruyoruz?Warum halt die ubahn?Varum halt di uban?
Yanınıza oturabilir miyim?Darf ich mich neben Sie setzen?Darf ih miş neben zi zetzen?
Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir?Ich gehe zum dieser Adresse, wo mus ich aussteigen?İh gehe zum dizer adrese, vo mus ih ausştaygen?
Güzergahı haritada gösterebilir misiniz?Können Sie mir die Strecke auf dieser Karte zeigenKönen zi mir di ştreke auf diser karte saygan?
Nerede bisiklet kiralanıyor?Wo kann man hier Fahrrader leihen?Vo kan man hir fahrad layhen?
Araba kiralamak istiyorum.Ich machte einen Wagen.İh möhte aynen vagenb.
Küçük bir araba.Einen kleinen Wagen.Aynen klaynen vağen.
Ortalama bir araba.Einen mittelgrosen Wagen.Aynen mitelgrose vağen.
Büyük bir araba.Einen grosen Wagen.Aynen grose vağen.
Günlük / haftalık tarife nedir?Was kostet es pro Tag/pro Woche?Vas kostet es pro tag / pro vohe?
Burayı imzalayın.Unterschreiben Sie hier!Unterşrayben zi hir!
..'e nasıl gidebilirim?Wie gehts nach....?Vi geyts nah..?
Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz?Zeigen Sie mir bitte, wo ich mich auf dieser Karte befinden?Zaygen zi mir bite vo ih miş auf dizer karte befinden?
...buraya ne kadar uzaklıkta?Wie weit weg ist... von hier?Vi vayt veg ist... Von hir?
Yanlış yoldasınız.Sie sind heir falsch.Zi zind hir falç.
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı?Gibte es hier in der Nache eine preisverte Unter kunft?Gibt es hir in der nehe ayne praysverte unterkunf?
Dümdüz devam edin.Fahren Sie geradeaus.Fahren zi geradeaus.
Yokuşun sonunda solda.Da unkten links.Da unkten links.
Sağda.Rechts.Rehts.
Trafik ışıklarından sağa/sola dönün.Biegen Sie links / rechts an der Ampel ab.Bigen zi links / rehts an der ampel ap.
Pardon buraya park edebilir miyim?Verzeihung! Darf ich hier parken?Verzayhung!darf ih hir parken?
Arabamız bozuldu.Wir haben eine Panne.Wir haben ayne pane.
Kaybolduk.Wir haben uns verfahren.Wir haben uns verfaren.
Burada bekleyin, yardım getireceğim.Warten Sie hier; ich hole Hilfe.Varten zi hir ih hole hole hilfe.
Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız?Wieviel Zeit braucht man mit dem auto / zu Fuss?Vifil sayt brauht-man mit dem auto / zu Fuss?

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:38 pm

KONAKLAMA
Formu doldurun.Füllen Sie das Formular bitte aus!Fülen zi das formular bite aus.
Burayı imzalayın.Unterschreiben Sie hier!Unterşrayben zi hir.
Boş odanız var mı?Haben Sie Zim-mer frei?Haben zi zimmer fray?
İki kişilik odamız kaldıJa, nur Doppelzimmer.Ya nur dopelzimmer.
Ne kadar kalacaksınız?Wie lange wollen Sie bleiben?Vi lange volen zi blayben?
Yanlızca bir gece.Nur eine Nacht.Nur ayne naht.
Kesin bilmiyorum.Ich weis noch nicht.İh vays noh niht.
Fiyat nedir?Was kostet es?Vas kostet es?
Tek kişilik oda ne kadar?Was kostet ein Einzelzimmer?Vas kostet ayn aynzelzimer?
Çift kişilik oda ne kadar?Was kostet ein Doppelzimmer?Vas kostet ayn dopelzimer?
Kahvaltı dahil mi?Frühstück inbergriffen?Frühştük inbergrifen?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?Nehmen Sie Kredi karten?Nehmen zi kredi karten?
Akşam yemeği saat kaçta?Wann wird das Abendessen serviert? Van vird das abend esen servirt?
Banyolu.Mit Bad.Mit bad.
Duşlu.Mit Dusche.Mit duşe.
Balkonlu.Mit Balkon.Mit balkon.
Manzaralı.Mit Aussicht.Mit aussiht.
Denize bakan.Mit Aussicht auf das meer.Mit aussiht auf das mer.
Ne kadar sürer?Wie lange wird das dauern?Vi lange vird das dauern?
Ne zamana hazır olur?Wann ist das fertig?Van ist das fertig?
Burada kamp yapabilirmiyiz?Können wir hier zelten?Könen vir hir zelten?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı?Gibt es hier in der Nahe einen Campingplatz?Gibt es hir in der nehe aynen kampingplatz?
Elektrik ve su var mı?Sehen Wasser und Strom zur Verfagung?Sehen vaser und strom zur verfagnung?
Kasaba buradan ne kadar uzakta?Wie weit weg ist das Dorf? Vi vait veg ist das dorf?
SAYI – ZAMAN
Pazartesi MontagMontag
Salı DienstagDiynstag
Çarşamba Mittwoch Mitvoh
Perşembe Donnerstag Donnerstag
Cuma Freitag Fraytag
Cumartesi Samstag Zamstag
Pazar Sonntag Sonntag
Ocak Januar Yanuar
Şubat Februar Februar
Mart Marz Mertz
Nisan April April
Mayıs Mai May
Haziran Juni Yuni
Temmuz Juli Yuli
Ağustos August August
Eylül September Zebtember
Ekim Oktober Oktober
Kasım November November
Aralık Dezember Dezember
İlkbahar FrühingFrüyling
Yaz Sommer Sommmer
Sonbahar Herbst Herbst
Kış Winter Vinter
1Eins Ayns
2Zwei Svay
3Drei Dray
4Vier Fiyr
5Fünf Fünf
6Sechs Zeks
7Sieben Ziben
8Acht Aht
9Neun Noyn
10Zehn Seyn
11Elf Elf
12Zwölf Svölf
13Dreizehn Draytzeyn
14Vierzehn Viyrtzeyn
15Fünfzehn Fünftzeyn
16Sechzehn Zektzeyn
17Siebzehn Zibtzeyn
18Achtsehn Ahttzeyn
19Neunzehn Noyntzeyn
20Zwanzig Svantzig
21Einundzwanzig Aynundzvantzig
30Dreissig Draytzig
40Vierzig Firtzig
50Fünfzig Fünftzig
60Sechzig Zektzig
70Siebzig Zibtzig
80Achtzig Ahttsig
90Neunzig Noynzig
100Hundert Hundert
200Zweihundert Svayhundert
300Dreihundert Drayhundert
400VierhundertFiyrhundert
500Fünfhundert Fünfhundert
600Sechshundert Zekshundert
1000TausendTauzend
1200Tausendzweihundert Tauzenttzvayhundert
2000Zwietausend Svaytauzınt
3000Dreitausend Draytausınt
10.000Zehntausend Seyntauzınt
100.000Hunderttausend Hundattausınt
1.000.000Eine Milion Ayne milyon
1.000.000.000Eine Miliarde Ayne milyarde
Birinci Erste Erste
İkinciZweite Svayte
Üçüncü Dritte Drite
Dördüncü Vierte Fiyrte
BeşinciFünfte Fünfte
Altıncı Sechste Zekste
Yedinci Siebte Zibte
Sekizinci Achte Ahte
Dokuzuncu Neunte Noynte
Onuncu Zehnte Seynte
Saat kaç?Wieviel uhr ist es Vi fiyl uğr ist es?
Saat dokuz.Es ist neun Uhr.Es ist noyn uğr.
Dokuz buçuk Es ist halb neun. Es ist halp noyn.
Dokuzu çeyrek geçiyor. Es ist viertel nach neun.Es ist fiyrtıl nah noyn.
Sekize yirmi var. Es ist zwanzig vor acht. Es ist svansig fo aht.
Otobüs ne zaman kalkıyor?Wann fahrt der bus?Van feğrt de bus?
Saat on bir. Um zehn Uhr. Um seyn uğr.
Yarım saat sonra. Nach eine halbe Stunden. Nah ayne halbe ştunde.
İki saat önce. Vor zwei Stunden.Fo svay ştuden.
Dörten beşe kadar.Nachmittags um drei Uhr.Nahmitaks um dray uğr.
Öğleden sonra saat üçte. Mittags um zwölf Uhr.Mitags um svölf uğr.
İki saat içinde. In zwei Stunden.In svay ştunden.
Sabah saat üçte. Morgens um drei Uhr.Morgıns um dray uğr.
Öğleyin saat onikide. Mittags um zwölf Uhr. Mitaks um svölf uğr.
Akşam saat onsekiz otuzda. Abend um achtzehen Uhr dreizig Abınds um ahtt-eyen uğr draysig
Gece saat onbir otuzda. Nachts um elf Uhr drezig. Nahts um elf uğr draytsig.
Dün Gestern Gestern
Bügün Heute Hoyte

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:38 pm

Yarın Morgen Morgın
Evvelki gün Vorgesten Forgestern
Ertesi gün Übermorgen Überğmorgın
Bu sabah Heute morgen frühHoteı morgın früy
Yarın akşam Morgen AbendMorgın abent
Her gün Jeden TagYeden tak
Her hafta Jede woche Yede vohe
Her ay Jeden monat Yeden monat
Her yıl Jedes JahrYedes yağr
Her zaman Immer İma
Geçen gün Vergangene TagFergangena tak
Geçen hafta Vergangene WocheFergangene vohe
Geçen ay Vergangener Monat Fergangener monat
Geçen yıl Vergangenes JahrFergangenes yağr
Gelecek hafta Kommende WocheKomende vohe
Gelecek yıl Kommendes Jahr Komındes yağr
İki günden beri Seit zwei TagenZayt svay tagen
İki gün önce Vor zwei TagenFo svay tagen
İki gün sonra Nach zwei tagen Nah svay tagen
İki güne kadar In zwei tagen In svay tagen
Tam zamanında Pünktlich Püktlih
Şimdi Jetzt Yetst
Bazen Manchmal Manşmal
Yakında In der nache İn der neğe
Eskiden Früher Früya
Bügün ayın kaçı?Was ist der Datum heute? Vas ist de datum hoyte?
Bugün ayın ondördü. Heute ist der Vierzehente.Hoyte ist de fiyrtseyente.
Yarın ayın kaçı?Was ist der datum morgen?Vas ist de datum morgen?
Yarın Nisanın on beşiMorgen ist der fünfzehente April.Morgın ist de fünfseynte april.
Kaç yaşındasınızWie alt sind Sie?Vi alt zint zi?
Yirmi üç yaşındayım.Ich bin dreiundzweinzig jahre alt.Ih bin drayundsvantsig yağre alt.
Doğum tarihiniz nedir?Was ist Ihr geburt datum?Vas ist iyr geburt datum?
Yirmi bir eylül 1962 Einundzwanzigter september 1962 Aynundtsvantsigster zeptember noyn seynhunder svayundtsekzik.
Ne zaman?Wann?Van?
Ne kadar süre?Wie lange?Vi lange?
Hangi asırda?Zu welchem Zeit?Zu velşem sayt?
Ne zaman?Zu welchem Zeitpunkt?Zu veyşem sayt punkt?
Onbeş günFünfzehen Tage.Fünfzen tage.
Bir haftasonu.Ein WochenendeAyn vohenende.
Bir gün.Ein Tag.Ayn tag.
Birkaç gün.Einige Tage.Aynige tage.
Bir çok gün.Mehrere Tage.Mehere tage.
Tatil boyunca.İn den Ferienİn den feriyen.
Noel’de.Zu WeihnachtenZu vaynaten.
Yılbaşı.Der NeujahrstagDer noyyarstag.
Tatil günü.Der freie Tag.Der fray tag.
Bayram günü.Der Feiertag.Der fayer tag.
Çalışma günü.Der Werktag.Der verktag.
Yıldönümü / doğum günü.Der GeburstagDer geburstag.
Bazen.Einige Male.Aynige male.
Sık sık.Oft.Oft.
Bazen.Selten. Selten.
Her gün.Jeden Tag.Yeden tag.
... de bir kez.Einmal in / im...Aynmal in / im...
...de iki kez.Zweilmal in / im.Zvay mal in / im.
Asla.Nie.Ni.
Bir hafta.Eine Woche.Ayne vohe.
Hangi gün?An welchem TagAyn velşem tag?
Bugün.Heute.Hoyte.
Yarın.Morgen.Morgen.
Dün.GesternGestern.
Ertesi gün.ÜbermorgenÜbermorgen.
Bir önceki günAm vortag.Am fortag.
İki gün önce.Vor zwei tage.For svay tage.
Üç gün içinde.İn drei Tagen.İn dray tagen.
Geçen hafta.Vorige Woche.Forige vohe.
Gelecek hafta.Nachste WocheNekste vohe.
Onbeş gün boyunca.Wahrend 15 Tagen.Vahrend fünfsehn tage.
Sabah.Morgens.Morgens.
Öğleden sonra.Nachmittags.Nahmitags.
Akşam.Abends.Abents.
Gece.Nachts.Nahts.
Ay.Ein Monat.Ayn monat.
Hangi ay?Welcher Monat?Velşer monat?
Bir yıl.Eine Jahr.Ayne yar.
Hangi sene.Welches Jahr?Velşe yar?
Gelecek sene.Nachstes Jahr.Nekstes yar.
Geçen sene.Vorige Jahr.Forige yar.
Bin dokuz yüz doksan dokuzNeunzehndertneunundeneunzig.Noysenhundernoynonosig.
Kaç yaşındasınız?Wie alt sind Sie?Vi alt sind si?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli yaşındayımIch bin dreisig/ sibzehen / fün-funzwanzig / drei-undvierzig Jahre İş bin draysig / zibsehn / fünfunz-vanzig / drayund-firzig yare (alt)
Ya siz?Und Sie?Und si?
O bin dokuz yüz altmış yılında doğdu.Er/sie neunzehnhundertsechzig geboren.Er/sie noysenhundertsekzig geboren.
O kaç yaşında?Wie alt ist er / sie? Vi alt ist er / si?
On altı yaşından küçüklere yasak.Kinder unter sechzehn Jahren sind nicht zugelassen.Kinder unter seksehn yare sind niht zugelasen.
Saat.Uhrzeit / Stunde.Uhrzayt / ştunde.
Saat kaçta?Um wievel Uhr?Um vifil uhr?
Oniki / öğlen.Zwölf / Mittag.Zvölf / mitag
Gece yarısı.Mitternacht.Miternaht
Bir.Ein uhr.Ayn uhr.
On üç.Dreizehen Uhr.Draysehn uhr.
Sekiz buçuk.Halb neun.Halp noyn.
Sekiz kırkbeş.Viertel vor neun.Firtel for noyn.
Dokuz.Neun uhr.Noyn uhr.
Yirmi bir.Einundzwanzig uhr.Aynundsvanzig uhr.
....e çeyrek var.Viertel vor...Firtel for.
....yi çeyrek geçiyor.Viertel nach.Firtel nah.
Bu sabah.Heute morgen.Hoyte morgen.
Bu öğleden sonra.Heute nachmittagHoyte nahmitag.
Bu akşam.Heute abend.Hoyte abend.
Bu gece.Heute nacht.Hoyte naht.
Şafakta.İn der Frahe.İn der frahe.
Akşam geç vakit.Schpat abends.Şhpet abends.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:39 pm

YEMEK
Aperatif bir şeyler almak istiyorum.Ich möchte einen Aperitif.İş möhte aynen aperatif.
Bir şeyler içmeye gidelim mi?Trinken wir etwas zusammen?Trinken vir etvas zusamen?
Sadece bir kahve alacağım.Nur einen Kaffe.Nur ayn kafe.
Susadım.Ich habe durst.İş habe durst.
Kahvaltı yapacağım.Ich möchte frühstücken.İş möhte fürüştüken.
Meyve suyu / portakal suyu / domates suyuEinen Fruhchsaft / Orangen.../ Tomaten... / Grapefruit...Aynen fruhşaft / oranjen.. / Tomaten.. / Grapefruit...
Yumurta / jambonlu omlet / baconlu omlet / haşlanmış yumurta.Ein Ei /zwei Eier mit Schinken/Eier mit Lachsschinken/einweichgekochtes ei.Ayn ay / zvay ayer mit şinken / ayer mit lahşinken / aynvaygekohtes ay.
...verirmisiniz?Geben Sie mir bitte...Geben si mir bite...
Bir kahve.Einen Kaffee.Aynen kafe.
Soğuk / sıcak.Kalt / warm.Kalt / varm.
Tuz / karabiber.Salz / pfeffer.Saltz / pfefer.
... getirir misin?Können Sie mir ...bringen?Könen si mir bringen?
Tabak / bıçak.Einen Teller / ein Messer.Aynen teler / ayn meser.
Kaşık / çatal.Einen Löffel / eine Gabel.Aynen löfel ayne gabel.
Peynir / jambon / Salam.Mit Kase / mit Schinken / mit Salami.Mit keze / mit şinken / mit salami.
Üç fincan kakao.Drei Tassen Schokolade.Dray kasen şokolade.
Bize çok pahalı olmayan, iyi bir restoran önerebilir misiniz?Können Sie uns ein gutes, nicht zu teures Restaurant empfehlen? Könen si uns ayn gutes, niht zu toyer restoran emfehlen?
Buralarda restoran var mı?Gibt es ein Restaurant..?Gibt es ayn restoran..?
Geleneksel yemeklerin olduğu.Herkömmliche KacheHerkmlişe kahe.
Yöresel yemekleriniz var mı?Biten Sie regonale Spezialitaten an?Biten si regonalişen şpetziyaliten an?
Müzikli restoran.Ein Restaurant mit Musik.Ayn restoran mit muzik.
Piyasa restorantı.Treffpunk far Leute aus der Szene.Trefpunkt far loyte aus der zene.
Ne alırdınız?Was wünschen Sie?Vas vünşen si?
...li yiyecekler yememem lazım.Ich mußGerichte vermeiden, die ...enthalten.İş mus gerihte vermayden , di ...enthalten.
Tatlı olarak... istiyorum.Könne ıch Sasstofhaben?Könen iş sastofhaben?
Siz ne önerirsiniz?Was raten Sie mir / uns?Vas retn si mir / uns?
Ne içerdiniz?Was wollen Sie trinken?Vas volen si trinken?
Balık istiyorum.Ich möchte Fisch.İş möhte fiş.
Deniz ürünü olarak neyiniz var?Welche Art Meeresfrachte biten Sie an?Velşe art meresfrahte biten si an?
Nasıl arzu edersiniz?Welche Zubereitung?Velşe zubereaytung?
Sığır eti / dana eti / kuzu eti / domuz eti / pirzola / biftek / but / köfte / filetoRindfleisch / Kalbfleisch / Lammfleisch / Schweinefleisch / Rippchen / Medaillon / Keule / Bouletten / FiletRindflayş / kalbflayş / lamflayş / şvaynflayş / ripşen / medalion / koyle / bouleten / filet
Etinizi nasıl istersiniz?Wie wünchen Sie das Fleisch?Vi vünşen si das flayş?
Haşlanmış / ağır ateşte pişmiş / şiş / kebap / fırında / ızgara / güveç / rostoGekocht / gesch-mort / am Speiß gebraten / am Speis / Gebraten / gegrillt/ als Ra-gout Gekoht / geşmort / am spays geb-raht / am şpays / gebraten / gegrilt / als ragout
Başka bir şey arzu eder misiniz?Machten Sie noch etwas?Möhten si noh etvas?
Hesabı alabilir miyim?Zahlen bitte?Zalen bite?
Ayrı ayrı ödeyeceğiz.Wir möchten getrennt zahlen.Vir möhten getrentzalen.
SAĞLIK
Başınızı kaldırın.Heben Sie den Kopft.Haben si den kopft.
Başınızı eğin.Senken Sie den Kopft.Senken si den kopft.
Başınızı çevirin.Drehen Sie den kopft. Drehen si den kopft.
Uzanın.Legen Sie sich hinLegen si sih hin
Rahatlayın.Entspannen Sie sich!Ntşpanen si sih!
En yakın nöbetçi eczane nerede?Wo ist der nachs-te ( Nacht ) Apo-teheke?Vo ist der negste (naht) apoteke?
Nezleye / öksürüğe karşı bir şey istiyorumIch möchte etwas gegen Erkaltung / Husten.İş möhte etvas gegen erkaltung / husten.
Güneş çarpması.Sonnenbrand.Sonnenbrant.
Böcek sokması.Inschektenstiche. İnşektenşihe.
Yol tutması.Reisekrankeit.Rayzekrankait.
Hazımsızlık.Verdaungsstörungen.Verdaungstörungen.
MigrenMigraneMigrane.
Ne zaman geleyim?Wann kann ich wieder kommen?Van kan iş vider komen?
Ağrı kesiciEin Scmerrzmittel Ayn şmertzmitel
Hemen bir doktor lazımIch brauche einen Artzt, aber schnell.İh brauhe aynen artzt , aber şnel.
Muayene saatleri nedir?Wann sind die Sprechstuden?Van sind si di şprehştunden?
Doktor buraya gelip beni görebilir mi?Könnte der Artzt mich hir besuc-hen ? Könte der artzt mih hir besuhen?
Tıbbi Personel.Das Medizinische Personal.Das medizinişe personal.
Sağlık ocağı.Die Krankenstation.Di krankenstation
Hasta.Der / die Kranke.Der / di kranke.
Ameliyat.Die Operation.Di operation.
Kendimi yorgun / hasta hissediyorumIch fahe mich schwach / mir ist schwindig/ mir ist abel.İh fehle mih şvah / mir ist şvindig/mir ist abel.
Kustum.Ich habe mich erbrochen.İh habe mih erbrohen.
Ateşim var.Ich habe Fieber / hohes Fieber.İh habe fiber / hohes fiber.
Nereniz ağrıyor?Wo tut’s Ihnen weh?Vo tut’s ihnen veğ?
Buram / şuram ağrıyorHier tut’s weh / da.Hir tut’s veğ/da.
Sırtım/ başım/ midem ağrıyorMir tut der Rüc-ken / der Kopf / der Magenweh.Mir tut der rüken / der kopf / dermağen veğ.
Burada ağrı var mı?Tut es Ihnen hier weh?Tut es ihnen hir veğ?
Nasıl bir ağrı?Was für ein schmertz ist es?Vas für ayn şmertz ist es?
Hafif / kötüEin dumpfer / heftiger.Ayn dumpfer/ heftiğer.
Değişmeyen / artıp azalan.Dauemder / krampfartiger.Dauemder / kramfartiger.
.... ye alerjim varIch bin gegen ...aller gisch.İh bin gegen ...allergi
Hemofili hastasıyım.Ich bin Bluter.İh bin bluter.
Zehirlendim.Ich mche eine Eintzehungskur. İh bin fergiftigen.
Ne zamandır ağrınız var ?Seit wann fühlen Sie diesen schmerz?Sayt van fühlen zi disen şmerz?
Kısa zamandır / uzun zamandır.Seit kurtzem / langem.Sayt kurtzem / langem.
Sizi muayene edeceğim.Ich will Sie untersuchen.İh vil zi untersuhen.
Soyunun.Ziehen sie Sich aus. Zihen zi sih aus.
Şuraya uzanın lütfen.Legen Sie sich hier hin, bitte.Leğen zi sih hir hin, bite.
Ağzınızı açın.Öffnen Sie den Mund.Öfnen zi den mund.
Derin nefes alınArtmen Sie tief ein und aus.Artmen zi tif ayn und aus.
Öksürün lütfen.Husten Sie, bitte.Husten zi , bite.
Tansiyonunuzu ölçeceğim.Ich will İhren Blutdruck messen.İh vil iren blutdruk messen.
Nabzınızı ölçeceğimIch will Ihren Plus messen.İh vil iren plus messen.
Romatizma.RheumaRheuma
Apandist.Blinddarmentzandung. Blinddarmentzüdung.
Sistit.Harnblasenentzandung.Harnblasenentzandung.
Gastrit.Magenschleimhautentzandung.Magenşlaymhautenzandung.
Ülser.Ein Geschwar.Ayn geşvar.
Grip.Grippe.Grippe.
.... iltihabı.Eine Entzandung des / der.Ayne entzandung des / der.
Sarılık.Gelbsucht.Gelbsuht.
Kızamık.Masern.Masern.
Soğuk algınlığı.Eine Erkaltung.Ayne erkaltung.
Hafif bir enfeksiyon.Eine (leichte) Infektion.Ayne layhte infektion.
Güneş çarpması.Ein Sonnenstich.Ayn sonnenstih.
Yüksek ateş.Heuschnupfen.Hohesfiber.
Ateşinizi ölçeceğim.Ich werde Fieber messen.İh verde fiber messen.
Kendimi iyi hissetmiyorum.Ich fühle mich nicht wohl.İh fühle mih niht vol.
Hastayım.Ich bin Krank.İh bin krank.
Güneş Çarpması.Einen Sonnen-brand.Aynen sonnen-brand.
Kesik.Eine Schnitwunde.Ayne şnitvunde.
Yara.Ich bin verwundet.İh bin vervundet.
Kramp.Kramfe. Kramfe.
Öksürük.Husten.Husten.
Migren.Kofschmerzen.Kofşmerzen.
Astım.Asthma.Asthma.
Hazımsızlık.Eine Verdauungsstörung.Ayne ferdaungsstörung.
Boyun tutulması.Eine steifen Hals.Ayne ştayfen hals
Tansiyon.Zu hohen Blutdruck.Zu hohen blutdruk.
Çarpıntı.Herzklofen.Herzkloıfen.
Bayıldı.Er ist in Ohmacht gefallen.Er ist in ohmaht gefalen.
Kanaması var.Sie blutet.Zi blutet.
Bir şey soktu.Ich bin gestochen worden.İh bin geştohen vorden.
Ayak bileğim şişti.Mein Fusgelenk ist geschwollen.Mayn fusgelenk ist geşvolen.
... canımı yakıyor....Tut mir weh..... Tut mir veğ.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Almanca Günlük Konuşmalar Ve Çeviriler

Mesaj tarafından dirty_bluee Bir Paz Haz. 29, 2008 3:39 pm

BOŞ ZAMAN
Müzeler ve tarihi yerler.Museen , historische Statten.Musen, historişe ştaten.
Tur düzenleniyor mu ?Gibt es Stadfahrungen?Gibt es ştadfahrungen?
Gezilebilecek birkaç yer söyler misiniz?Können Sie mir einige Sehenswardigkeiten empfehlen?Könen si mir aynige sehensvardigkayten empfehlen?
En fazla kaç kişi katılıyor?Welche ist die höchste Teilnemerzahl?Velşe ist di höhste taylnemerzahl?
Yakında bir ..... var mı?Gibt es ... in der Nache?Gibt es ..in der nehe?
.... saat kaçta başlıyor?Um weivel Uhr beginnt...?Um vifil uhr begint?
Kiliseyi ziyaret etmek istiyorum.Ich möchte die Kriche besuchtigen.İş möhte di kirşe besuhtigen.
...den ne kadar uzaktayız?Wie weit sind wir von ... etfernt? Vi vayt sind vir von ... etfernt?
Yürüyerek gidebilir miyiz?Können wir dorthin zu fuss gehenKönen vir dorthin zu fus gehen?
Atletizm.Leihtathleitik.Layhatletik.
Basketbol.Basketball.Basketbal.
Futbol.Fusball.Fusbal.
Dağcılık.Bergsteigen.Bergştaygen.
Yürüyüş.Wandern.Vandern.
Araba yarışı.Autorallye.Autoralle.
Jimnastik.Gymnastik.Gimnastik.
Tenis.Tennis.Tenis.
Bisiklet.Radfahren.Radfahren.
Yüzme.Schwimmen.Şvimmen.
Voleybol.Volleybal.Volleybal.
Sörf.Sörf.Sörf.
Paraşüt.Fallschimsp Ringen.Falşimşpringen
Avcılık.Jagd.Yagd.
Dans.Tanzen.Tanzen.
Bu gölde / nehirde yüzebilir mi?Kann man Sie / im Fluss schwimmen?Kan man si / im flus şvimen?
Kumsal var mı?Gibt es einen Strandstrand?Gibt es aynen ştrandstrase?
SORUNLAR
Arabam arıza yaptı.Mein Auto ist kaput.Mayn auto ist kaput.
Arıza nerede?Wo ist der Fehler?Vo ist de feyler?
Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.Ich weis nicht was der Fehler ist.İh vays niht vas de feyler ist.
Arabanız nerede?Wo ist Ihr Auto?Vo ist iyr auto?
En yakın tamirhane nerede?Wo ist hier in der naehe eine Werkstaette?Vo ist hiyr in de neğe ayne verkştate?
Tamirhaneye bir telefon edebilir misiniz?Können Sie mall die Werkstaette anrufen?Könen zi mal di verkştate anrufen?
Bir kurtarma aracı gönderebilir misiniz?Können Sie ein Abschlepper schicken?Könen zi ayn apşleper şiken?
Arabamı çekebilir misiniz?Können Sie mir ein Apschlepper schicken?Könen zi ayn apşleper şiken?
Bana yardım edebilir misiniz?Können Sie mir helfen?Könen zi miyr helfen?
Bana biraz benzin verebilir misiniz?Können Sie mir etwas Benzin geben?Könen zi miyr etvas bentsin geğben?
Arabamın plaka numarası.....Das nummer-nschid von mein-em Auto ist.... Das numern şilt fon maynem auto ist........
Bir kaza oldu.Es ist ein Unfall.Es ist ayn unfal.
Kaza nerede oldu?Wo ist der Unfall?Vo ist de unfal?
Efes’e yirmi kilometre mesafede? In zwenzig kilo-meter Entfernung von Efes.İn svantsig kilo-meta entfernung fon Efes.
Ölen var mı?Gibt es Tote?Gibt es toğte?
Hayır ölen yok ama iki yaralı var.Nein,es gibt keine Tote aber es gibt zwei verletzte.Nayn,es gibt kayne toğte aba es gibt svay ferletste.
Lütfen polise haber verin.Bitte geben Sie der Polizei bescheit.Bite geğben zi der politsay beşayt.
En yakın telefon nerede?Wo ist hier in der naehe ein Telofon? Vo ist hiyr in de neğe ayn telefoğn?
Acele bir ambulans çağırın lütfenBitte rufen Sie eilig ein Krankenwagen.Bite ruğfen zi ayn krankınvagın.
Arkadaşım ağır yaralı.Mein freund ist schwer verletzt. Mayn froynt ist şveya ferletst.
Yaralıları kımıldatmayın.Bewegen Sie die Verletzten nicht.Bevegın zi ferletse niht.
Yaralıları arabadan çıkarmama yardım edin.Helfen Sie mir die Verletzten von Auto raus zu holen. Helfen zi miyr di ferletsten fon auto rauğs su hoğlen.
Adım Sedat ONAR.Meine name ist Sedat ONAR.Mayne nağmı ist Sedat ONAR.
Lütfen bana adınızı,adresinizi ve sigorta numaranızı verin.Bitte geben Sie mir ; Ihre Nahme Adresse und Versicherungs Nummer.Bite geğben zi miyr ; iyre nağmı adrese unt ferziharungs numa.
Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?Können Sie für mein Auto ein Abschlepper schciken?Könen zi füğr mayn auto ayn apşlepa şiken?
Tanıklık yapar mısınız?Können Sie beweisführen?Könen zi bevaysfüğren?
En yakın Polis karakolu nerede?Wo ist hier in der naehe ein Polizeirevier?Vo ist hiyr in de neğe ayn politsayreviyr?
Polise bir hırsızlığı bildirmek istiyorum. Ich will an der Politzei ein Raub melden.İh vil an de politsay ayn rauğb melden.
Polise bir olayı bildirmek istiyorum.Ich will an der Politzei ein fall melden.İh vil an de politsay ayn fall melden.
Polise bir cinayeti bildirmek istiyorum.Ich will an der Politzei ein Mord melden.İh vil an de polit-say ayn mort melden
Cüzdanım çalındı.Meine Brieftasche ist gestohlen.Mayne briyftaşe ist geştolın.
Suçsuzum.Ich bin unschuldig.Ih bin unşuldik.
Bunu araştıracağız.Wir werden das untersuchen.Viyr verden das untazuhın.
Adreslerini verir misiniz?Können Sie mir Adressen geben?Könen si mir adrese geben?
Kayıp ve hırsızlıkVerlost und Diebstahle.Verlost und daybştahle.
Pasaportumu kaybettim.Ich habe meinen Paverloren.İş habe maynen paverloren
Dışarda kaldımIch habe mich selbst ausgeschlossen.İş habe miş selbst ausgeşlossen.
İmdat.Hilfe.Hilfe.
Sürgün.Verbannung.Verbanung
Suçlu iadesi.Auslieferung. Ausliferung.
Gözaltı.Untersuchungshaft.Untersuhungshaft
Tutuklama.Mahnung.Mahnung.
Mahkemeler.Gerichte.Gerihte.
Savunma.Sich verteidigen.Sih vertaidigen.
Ayaklanma, grev.Demos, streiks.Demos, straiks.
Doğal afetler.NaturkatastropheNaturkatostrofe
Yangın.Brand.Brand.
Ölüm.Der tod.Der tod.
Yaralı var mı?Gibt es einen ferletzten?Gibt es aynen ferletzten?
Hareket etmeyin.Bewegen Sie sich nicht.Bevegen si sih niht.
Hemen bir doktor / ambülans çağırınRufen Sie schnell einen Artzt-den Krankenwagen. Rufen si şnel aynen artzt – den krankenvagen.
Onları arabadan çıkarmama yardımcı olunHelfen Sie mir sie aus dem Wagen zu holen!Helfen si mir si aus dem vagen zu holen!
Lütfen polisi çağırın!Rufen Sie bitte die Politzei!Rufen si bite di politzay!
İsim ve adresinizi alabilir miyim?Darf ich Ihre Personalen haben?Darf ih iğre Personalen haben?
Yardım eder misiniz kayboldum.Können Sie mir helfen ich habe mich ferloren.Könen si mir helfen ih habe mih ferloren.
Kaza.Unfall.Unfall.
Ambülans.Krankenwagen.Krankenvagen.
Yaralı.Ferletzt.Ferletzt.
Hasta.Krank.Krank.
Doktor.Artzt.Artzt.
Cinayet.Mord.Mord.
İdam cezası.Ermordung.Ermodung.
Hapis.Haft.Haft.
Narkotik kanunlarıGesetz fahr RausschgiftGesetz fahr raussihgift.
Tecavüz.Vergewaltigung.Fergevaltigung.
Suç.Vergehen.Fergehen.
Mahkum.Verurteilt.Ferurtailt.

_________________
if you respect me i will respect you
avatar
dirty_bluee
Admin

Mesaj Sayısı : 128
Aktiflik Puanı : 10003
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz